Scholen op de kaart

De Rietkraag vindt transparantie van groot belang. Naast de informatie in onze schoolgids en op onze website kunt u ons vanaf nu ook vinden via de website www.scholenopdekaart.nl 
Scholenopdekaart.nl is het resultaat van het project Vensters PO. In dit project wordt cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Deze cijfers kunnen scholen aanvullen met eigen toelichtingen, zodat een duidelijk profiel van de school ontstaat. 
Het doel van Scholenopdekaart  is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee scholen:
  • de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken  
  • belanghebbenden van informatie kunnen voorzien
  • informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze 
Scholenopdekaart gebruiken we vanaf nu dus als aanvullend communicatiemiddel met ouders, maar ook bijvoorbeeld met de onderwijsinspectie. De Rietkraag is te vinden op www.scholenopdekaart.nl of via de directe link.  
 
 

2024 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline