Gesprekkencyclus op De Rietkraag

Normaliter vinden er in de loop van het schooljaar diverse gesprekken plaats over/ met uw kind. Hieronder staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat. Echter gaat dit nu, als gevolg van de Corona-maatregelen op een andere manier. U wordt hierover op de hoogte gehouden via de Rietkraagberichten.
  • Start van het schooljaar: informatieavond over de gang van zaken in de huidige groep
  • Start van het schooljaar: kennismakingsgesprekken tussen ouders en leerkracht. De ouders vertellen over hun kind. Dit gesprek is voor alle ouders verplicht.
  • November: kindgesprek 1. Leerkracht en kind voeren een gesprek over het welbevinden van het kind. Er wordt met ieder kind een gesprekje gevoerd buiten de groep.
  • Februari: rapportgesprek 1. Een gesprek tussen ouders en leerkracht (en vanaf groep 7 ook met kind) over het rapport en de Cito-uitslagen. Dit gesprek is voor alle ouders verplicht.
  • Mei: kindgesprek 2. Leerkracht en kind voeren een gesprek over het welbevinden van het kind.  Er wordt met ieder kind een gesprekje gevoerd buiten de groep.
  • Juni/ juli: rapportgesprek 2. Een gesprek tussen ouders en leerkracht (en vanaf eind groep 6 ook met kind) over het rapport en de Cito-uitslagen. Dit gesprek is niet verplicht.
Tussendoor kan het nodig zijn (bijv. in verband met extra zorg) om een extra gesprek te hebben met elkaar. Hiervoor kunt u altijd een verzoek indienen bij de leerkracht of de leerkracht neemt contact met u op.

 

2024 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline