De Rietkraag gaat in schooljaar 2022-2023 werken met het 5-gelijke-dagen model (onderzoek naar continurooster )

Uit een peiling, die in december 2020 onder ouders is afgenomen, is gebleken dat invoering van een continurooster een serieus te overwegen optie was. Op deze pagina vindt u stukken met informatie aangaande het onderzoek.
De uitkomst is dat De Rietkraag in schooljaar 2022-2023 gaat werken met een 5-gelijke-dagen-model.
Uit Rietkraagberichten maart 2021
Schooltijdenonderzoek de Rietkraag
In december hebben wij aan u en aan het team een aantal vragen voorgelegd over de huidige schooltijden en over de optie van vormgeving van een continurooster. Dit hebben beide andere scholen ook gedaan. Het onderzoeksproces is door corona enorm vertraagd en de mogelijkheden om de uitkomsten met u te bespreken is ook beperkt op dit moment. Deze uitkomsten zijn onlangs besproken in het team en in de MR. 

Meer: 20210326 enquete continurooster lrkr (1).pdf

Uit Rietkraagberichten april 2021
Onderzoek continurooster
We hebben met het team en de MR de uitkomsten van de enquête over de schooltijden besproken. De meningen lopen nog erg uiteen en er zijn nog veel vragen. Er is behoefte aan tijd en ruimte om als team goed onderzoek te doen om zo tot een afgewogen voorstel te komen zodat deze vervolgens aan u voorgelegd en toegelicht kan gaan worden. Die tijd heeft corona ons dit schooljaar ontnomen. Dit betekent dat wij voor de zomervakantie nog geen besluit genomen zullen hebben. We willen voorkomen dat we na een verandering van de schooltijden daarop terug moeten komen omdat we te gehaast besloten hebben. We houden het huidige systeem aan omdat dit nu loopt en we de hoeveelheid aanpassingen willen beperken. Deze gedachte wordt ook door de MR ondersteund.


Tijdpad onderzoek continurooster schooljaar 2021-2022

Uitslag referendum schooltijden MR 24-02-2022

Documenten:
OTP_6505_19205 (1).pdf
20210326 Uitkomst schooltijdenonderzoek lrkr RK.pdf
20200710.docx
20210312.pdf
20211119
20220128
20220325.pdf
 

2023 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline