Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is het passend onderwijs gestart. Wat is de bedoeling van passend onderwijs? Tot nu hebben we vaak gekeken naar wat een kind niet kan, we gingen dan testen en toetsen en als het nodig was kregen we extra geld om een kind te begeleiden. Bijvoorbeeld in de vorm van een zogenaamd 'rugzakje'. Soms moest een kind naar een speciale school. De belangrijkste verandering is, dat we nu vooral gaan kijken naar wat een kind wèl kan. We noemen dat handelingsgericht werken. Het liefst willen we dat alle kinderen op school kunnen blijven, maar voor een aantal kinderen blijft een speciale school nodig. Het speciaal onderwijs blijft, voor kinderen die dat nodig hebben, gewoon bestaan.
Alle scholen in de regio werken samen om voor alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden. Het liefst op een reguliere basisschool. In het ondersteuningsprofiel van onze school kunt u lezen waar wij goed in zijn.

Aanmelden en inschrijven van uw kind
Omdat de wetgeving in het kader van passend onderwijs is veranderd, is het belangrijk dat u uw kind op tijd aanmeldt (en dat is wat anders dan inschrijft), in ieder geval 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt. In het aanmeldingsformulier dient u aan te geven of uw kind speciale ondersteuning (aandacht of hulp) nodig heeft. De directeur van onze school kijkt dan, eventueel samen met u, of onze school wel de goede school voor uw kind is. Dat is bijna altijd het geval. Soms is dat niet zo. Dan gaat de directeur samen met u op zoek naar een andere passende onderwijsplek voor uw kind. Dit noemen we de 'zorgplicht' van de school.

Het aanmeldingsformulier vindt u hier.

Na de aanmelding ontvangt u een inschrijfformulier.

Zijn er met passend onderwijs nu echt veel dingen anders? Nee. Wel op de manier waarop we naar onze leerlingen kijken en in de manier waarop we de kinderen begeleiden. Overigens is onze school al een paar jaar bezig met de voorbereidingen die nodig zijn. De meeste kinderen merken er helemaal niets van en veel aspecten van handelingsgericht werken vindt u al terug op onze school.
Kijk voor meer informatie op de site van ons Samenwerkingsverband Rijnstreek www.swvrijnstreek.nl of www.passendonderwijs.nl .
 

2024 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline