Beleid bij geen beschikbare vervanging

Zoals u weet is er grote zorg over het huidige aantal beschikbare vervangers bij ziekte van een leerkracht. Het is voor u goed om te weten welk beleid de drie scholen op dit moment hanteren.

Mocht het zo zijn dat een leerkracht zich ziek meldt, en er geen vervanging beschikbaar is, hanteren we de volgende stappen.
  • We proberen dan of de duo-collega, of een andere collega, kan invallen.
  • Als dat niet lukt voor die dag, dan verdelen we de groep over de andere groepen. De leerkrachten zorgen ervoor dat er, voor hun eigen groep, werk beschikbaar is voor zo'n verdeeldag. De mogelijkheden tot verdeling verschillen per keer. Een leerling uit groep 2 plaatsen we niet in groep 8, terwijl andersom soms best prima is voor een dagje.
  • Mocht er vervolgens voor de dag erop ook geen vervanging beschikbaar zijn, en is een groep dus al een dag verdeeld geweest, zal die groep geen les kunnen krijgen en vrij zijn. Ervaring heeft geleerd dat nog een dag verdeling voor veel extra werk voor de 'opvangende' leerkracht zorgt en dat er ook geen goede onderwijskwaliteit meer gegarandeerd kan worden. Wij zullen u dan tijdig op de hoogte brengen.


 

2024 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline