Afspraken huiswerk en online-les bij ziekte of verlof

Afspraken ten aanzien van huiswerk en online-les bij ziekte of verlof  

Gedurende de coronaperiode hebben we regelmatig thuisonderwijs georganiseerd. Tijdens de lockdownperiodes was dat ook de opdracht voor alle scholen in Nederland. Het onlineonderwijs heeft zich enorm ontwikkeld. We zijn er veel vaardiger in geworden.  Nu de coronaregels losgelaten zijn, vinden we het belangrijk verwachtingen ten aanzien van onlineonderwijs en thuisonderwijs opnieuw scherp te stellen.   

We willen terug naar de periode voor corona.   

  • Als een leerling ziek is 

Als een leerling ziek is, is er geen thuisonderwijs. Duurt het ziekzijn langer, dan vindt er, net als voor de coronatijd, na een paar dagen overleg plaats tussen leerkracht en ouders ten aanzien van de verwachting van het herstel. Dan wordt ook besproken wat handig en mogelijk is ten aanzien thuiswerk. Online aanschuiven in de les is een nieuwe optie die besproken kan worden, maar die niet vanzelfsprekend van start gaat.   

  • Als een leerling afwezig is vanwege verlof                       

Als een leerling afwezig is vanwege verlof krijgt het geen huiswerk mee. Ook niet als het verlof bijvoorbeeld 10 dagen duurt. Dit komt heel soms voor vanwege werk van een ouder.   

Het is voor leerkrachten veel werk om het te organiseren en we hebben de ervaring dat het werk vaak beperkt gemaakt wordt. Dit is eigenlijk ook logisch want men neemt verlof op om op vakantie te kunnen gaan of omdat men bijvoorbeeld een familiefeest heeft. Wel zullen er algemene tips meegegeven worden.  

  • Uitzonderingen                                                                        

Er kunnen situaties voorkomen waarbij een leerling niet echt ziek is, maar toch niet naar school kan komen. Het kan zijn dat een leerling bijvoorbeeld geopereerd gaat worden. Dan zal er overleg met de leerkracht zijn en zal er, eigenlijk ook net als vroeger, een plan gemaakt worden ten aanzien van thuiswerk.  

2024 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline